З метою забезпечення конфіденційності інформації про результати робіт з повірки весь персонал відокремленого підрозділу «Повірочна лабораторія» ТОВ «Рівнестандарт» попереджено про заборону розголошення такої інформації та про відповідальність за її розголошення. Персонал лабораторії зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо ходу робіт та їх результатів згідно з ФСУ-4.1.5 «Заява персоналу щодо конфіденційності». У випадку порушення працівником лабораторії порядку передачі конфіденційної інформації до нього застосовуються міри у відповідності з діючими правилами внутрішнього розпорядку та чинного законодавства.

Доступ до інформації про результати робіт з повірки в лабораторії обмежений. Його має лише персонал, який безпосередньо проводить повірку. Обмеження доступу до інформації проводиться шляхом впровадження системи паролів на персональних комп’ютерах працівників. Доступ іншим працівникам та представникам замовника може бути наданий лише начальником лабораторії.

Засоби вимірювальної техніки та документація, подані для виконання робіт є власністю замовника. Після проведення робіт засоби вимірювальної техніки і документація, повертаються замовнику.

Результати повірки оформляються свідоцтвами або довідками про непридатність, які зберігаються в приміщенні лабораторії (архіві), доступ до якого має лише начальник повірочної лабораторії.

Відповідальність за дотримання конфіденційності та захисту прав замовника покладено на начальника повірочної лабораторії.

Рішення про доступ до результатів робіт з повірки інших співробітників може бути прийнято тільки начальником повір очної лабораторії.

З метою збереження конфіденційності, інформація по телефону щодо результатів робіт з повірки не надається.