УВАГА! Повірка лічильників води проводиться на місці експлуатації таких лічильників і не потребує демонтажу

Етапи проведення повірки

— звернення власника (користувача) лічильника води до відокремленого підрозділу «Повірочна лабораторія» ТОВ «Рівнестандарт»;

— визначення можливості проведення повірки;

— укладання договору на проведення повірки*;

— виїзд фахівця з еталонним устаткуванням на місце експлуатації лічильників води з метою проведення вимірювань та реєстрації вимірювальної інформації;

— аналіз отриманої інформації, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника;

— оформлення свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки**.

* вартість наданих Послуг визначається відповідно до постанови КМУ від 28.10.2015 № 865 «Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг» та наказу Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» зар. у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181;

** — термін проведення повірки не перевищує 15 робочих днів після сплати за повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

Ви можете скористатись онлайн-сервісом за посиланням https://meters.com.ua для:

— замовлення послуг з повірки лічильників води;

— моніторингу стану виконання заявки*** на повірку лічильників води;

— перегляду результатів повірки лічильників за номером заявки або номером лічильників;

— друку копії документів за результатами повірки.

*** — номер заявки на повірку надсилається на електронну адресу, вказану при оформленні заявки

Повірка лічильників води

Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм

Періодичність повірки

один раз на 4 роки

(Наказ Мінеконорозвитку від 30.10.2016р. № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» (Зареєстровано в Мінюсті 01.11.2016р. № 1417/29547)

Методика повірки згідно з нормативно-правовим актом

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2016р № 2129 «Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (зареєстровано в Мінюсті 19.01.2017р. № 84/29952)

Еталонне устаткування, що застосовується під час повірки

Для проведення повірки лічильників води повірочною лабораторією використовується еталонна проливна установка АС-П що забезпечує повірку лічильників води DN 10, DN 15, DN 20 мм методом порівняння з формуванням електронного протоколу повірки, на підставі автоматичної фотофіксації показів приладів, що повіряються.

Характеристики еталонного устаткування

Назва: Установка проливна АС-П
Метод повірки: Порівняння (старт з ходу) із синхронною фотофіксацією показів
Діаметри приладів, що повіряються, мм: DN 10, DN 15, DN 20
Кількість приладів, що повіряються одночасно: 1
Рабочий еталон: Індукційний витратомір Simens, Німеччина
Співвідношення похибки установки до похибки приладу, що повіряється не гірше ніж: 1:5

Персонал

Інженери з метрології відповідальні за повірку мають документально підтверджену технічну і професійну підготовку щодо проведення повірки лічильників води, володіють знаннями, необхідними для організації та проведення повірки, вміннями з підготовки свідоцтв про повірку та довідок про непридатність, протоколів і звітів, які демонструють виконання робіт з повірки, забезпечують збереження ЗВТ. Персонал повірочної лабораторії дотримується в порядку, визначеному законодавством, вимог конфіденційності та зберігає комерційну таємницю щодо всієї інформації, отриманої під час виконання робіт з повірки.